Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Quoc_Ca__Doi_Ca.mp3 HOP_MAT_8032015.flv THAO_GIANG.flv GIAI_BONG_CHUYEN_MUNG_DANGMUNG_XUAN_2015.flv TRI_THUC_HOC_DUONG_2014.flv FILE099.jpg Le_20112014.flv Hoi_nghi_CCVC_0001.flv Untitled_00011.flv Track057.mp3 Track037.mp3 Track046.mp3 Track029.mp3 Track0113.mp3 120.mp3 Dialogue14.mp3 10.mp3 7.mp3

  Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Thành phố Cà Mau.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  KE HOACH CONG DOAN HOC KY 2 NĂM HOC 2019 - 2020

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Hữu Tuấn
  Ngày gửi: 13h:29' 19-06-2020
  Dung lượng: 57.0 KB
  Số lượt tải: 20
  Số lượt thích: 0 người
  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP CÀ MAU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CĐCS TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 09 /KH-CĐ Tắc Vân, ngày 20 tháng 01 năm 2020
  KẾ HOẠCH
  CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HỌC KÌ II
  Năm học 2019 – 2020
  - Căn cứ vào chương trình công tác của Liên đoàn Lao động TP Cà Mau.
  - Căn cứ kế hoạch năm học của Công đoàn trường THCS Nguyễn Du.
  - Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học của trường THCS Nguyễn Du.
  Ban chấp hành Công đoàn xây dựng chương trình công tác trọng tâm trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 như sau:
  I/ CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG:
  - Thông qua các ngày kỉ niệm, các ngày lễ lớn trong tháng giáo dục truyền thống của dân tộc, niềm tin vào định hướng xã hội chủ nghĩa, vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  - Cùng lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ đội ngũ giáo viên nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các chỉ thị, quyết định của ngành của Công đoàn cấp trên; biến nhận thức thành hành động cách mạng cụ thể trong giảng dạy, trong đạo đức lối sống.
  - Bám sát các chủ đề trong tháng để có kế hoạch hoạt động thiết thực.
  - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  - Mỗi CBVCNV là tấm gương sáng về đạo đức tác phong.
  - Tổ chức các phong trào thi đua ở HKII thông qua các chủ điểm như:
  + Kỉ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.
  + Kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai bà Trưng.
  + Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3;
  + Kỉ niệm ngay Miền nam hoàn toàn giải phóng 30/4.
  + Kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.
  II/ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA:
  - Phối hợp cùng với chính quyền cụ thể hóa các nội dung phong trào thi đua, đổi mới hình thức hoạt động các phong trào để tạo thêm sinh khí mới trong thi đua. Tiếp tục vận động CB, GV phát huy sáng kiến trong giảng dạy, nâng cao hiệu quả phong trào “Hai tốt”.
  - Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
  - Tiếp tục phát huy vai trò nữ công trong công tác, nâng cao chất lượng phong trào nữ “Hai giỏi” đạt chất lượng theo kế hoạch đề ra.
  - Tạo điều kiện thuận lợi để mọi thành viên trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo chỉ tiêu ở học kì II, cả năm và các danh hiệu thi đua.
  III/ ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “DÂN CHỦ HOÁ”, “XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC”:
  1/ Dân chủ hóa:
  - Thực hiện sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn, Nghị quyết Hội nghị CBCC, điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu, đề ra biện pháp thích hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm học đạt chất lượng cao.
  - Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở và 8 công khai.
  - Nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT Công đoàn và Ban TTND.
  - Kết hợp cùng Chính quyền tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” đạt hiệu quả như: Nội qui, nề nếp, kỷ cương, mỹ quan trường học và môi trường sư phạm, củng cố phong trào học tập bồi dưỡng trong đội ngũ, CB, GV, NV luôn được rèn luyện về phẩm chất, năng lực, tình đồng chí đồng nghiệp, tình thầy trò được tăng cường gắn bó mật thiết hơn, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi những hiện tượng yếu kém tiêu cực trong nhà trường.
  - Quan tâm giảng dạy với tinh thần tận tâm tận lực, có trách nhiệm giữa đồng nghiệp với nhau, giữa giáo viên và học sinh.
  - Chống phát sinh những hiện tượng tiêu cực trong nhà trường, khắc phục từng mặt yếu kém của Công đoàn viên.
  2/ Về xã hội hoá giáo dục:
  Kết hợp và tham mưu với Ban chỉ đạo, chính quyền địa phương, Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh, các đoàn thể xã hội trong và ngoài nhà trường, Hội khuyến học, nhằm nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa GD. Động viên phụ huynh học sinh giúp đỡ về mặt vật chất, tinh thần cho hoạt động dạy và học, luôn quan tâm giám sát việc học tập của con em mình để học sinh có ý thức học tập lành
   
  Gửi ý kiến